Wzrosną stawki za badania jakościowe leków

Dnia 3 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania.

Projektowane rozporządzenie aktualizuje kwoty opłat określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania.

Cennik opłat zawarty w ww. rozporządzeniu został opracowany w marcu 2015 r. Z uwagi na fakt wzrostu cen spowodowanych m.in. inflacją, uaktualniono powyższy cennik i przyjęto, że wzrost cen zawartych w załączniku do projektowanego rozporządzenia wyniesie 20% w stosunku do cen obowiązujących na podstawie rozporządzenia obowiązującego. Przykładowo obecnie badanie wytrzymałości tabletek kosztuje 62,00 zł, a będzie 74,40 zł, zaś oznaczanie zdolności pęcznienia wzrośnie z 162,00 zł do 151,20 zł.

Projekt uaktualnia również nazwę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH ‒ Państwowego Instytutu Badawczego oraz – w związku z włączeniem Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w struktury Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH ‒ Państwowego Instytutu Badawczego.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355052/katalog/12845644#12845644


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl